Date contact

Str. Mare nr. 106
Comuna Cămin, jud. Satu Mare
România
Tel. : 0261/872.796
Mob. : 0722/989533
office@agromec-camin.ro

 
 

BINE AŢI VENIT


Denumirea, forma juridică, sediul societăţii:

    S.C. AGROMEC CĂMIN S.A. are sediul în România, localitatea Cămin, str. Mare, nr.106, judeţul Satu Mare. După forma juridică este o societate pe acţiuni, acţiunile fiind divizate în 519.775  acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0.20 lei.

    Societatea a fost înfiinţată pe durată nedeterminată în anul 1996 şi a început activitatea de exploatare în anul 1997. Societatea funcţionează în baza Legii nr.31/1990 republicată.

 

Despre acţionarii firmei:

    Capitalul social subscris şi vărsat integral este de 103.955 lei. 51% din acţiuni este deţinut de 5 persoane fizice care deţin fiecare separat peste 5% din totalul acţiunilor, iar restul de 49% este deţinut de 310 acţionari - persoane fizice. Societatea este condusă de Consiliul de administraţie format din 5 membri, iar activitatea firmei este controlată de Comisia de Cenzori format din 3 membri.

 

Obiectivul principal de activitate al societăţii:

    Obiectivul principal de activitatea al societăţii este: cultivarea cerealelor, plantelor legumioase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase.

   

      Obiectivele secundare:

    - activităţii auxiliare pentru producţia vegetală,

 

    - depozitare,

 

    - pregătirea seminţelor în vederea  însămânţării etc.

 

    Societatea deţine în proprietate 3.65 ha teren unde sunt situate clădirile aflate în proprietate: biroul administrativ, magaziile, atelier de reparaţii, copertine, pentru tractoare şi utilaje. Are încheiate contracte de arendare pe o suprafaţă de 813 ha, pe o perioadă de 10 ani începând cu anul 2008.

 

    Angajatii societăţii sunt în număr de 20 de persoane, împărţite pe categorii astfel:

  - director (o persoană)

  - ingineri agronomi (două persoane)

  - magazioner (o persoană)

  - persoane administrative (o contabilă şi o casieră)

  - paznici (două persoane)

  - strungar (o persoană)

  - mecanici agricoli (şase persoane)

  - muncitori necalificaţi (cinci persoane)

- - -